Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Phát triển,

Tập,(số),trang: tập 9, số 4: 592 – 601.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 4079
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014