Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Đ T Thảo, N T Cúc, T T Mai, N T Trang, Đ T Phương .

Đơn vị: Phòng Thử nghiệm sinh học

Đăng tại: Y học Việt Nam,

Tập,(số),trang: Tập 360, Tháng 8-Số 2: 93-100.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1516
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014