Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Phương và Marquis R.E .

Đơn vị: Phòng sinh hóa thực vật

Đăng tại: Tạp chí Dược liệu

Tập,(số),trang: 16(5): 298-303.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1498
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014