Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Reddy KE, Noh JH, Kim YH, Yoo MS, Doan HTT, Ramya M, Yoo MS, Quyen DV, Jung SC, Kang SW.

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Virology.

Tập,(số),trang: 444: 211-217.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1151
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014