Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: De NV and Le TH

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Experimental Parasitology

Tập,(số),trang: 129: 355-361.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1439
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014