Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Le TH, Le KXT, Cuong PV, Cuc NTK, Le TB, Ikeue Y, Watanabe Y and Agatsuma T

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Tropical Medicine and Health.

Tập,(số),trang: 38: 23-27.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1340
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014