Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Doan TT, Bernard A, Da-Costa AL, Bloch V, Le TH, Legre Y, Maigne L, Salzemann J, Sarramia D, Nguyen HQ, Breton V

Đơn vị: Phòng Miễn dịch học

Đăng tại: Studies in Health Technology and Informatics.

Tập,(số),trang: 159: 215-226.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1439
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014