Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Phan Van Chi, Nguyen Thi Minh Phuong, Dang Thanh Nam, Nguyen Bich Nhi, Dang Cam Ha, Le Bach Quang, Nong Van Hai .

Đơn vị: Phòng Hóa sinh Protein

Đăng tại: Proceedings of 30th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, San Antonio, Texas, Sept 12-17, 2010;


Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1284
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014