Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Dang H, C. Phan, P. Nguyen, N. Dang,N. Nguyen, H. Dang. Q. Le, H. Nong .

Đơn vị: Phòng CN sinh học tái tạo môi trường

Đăng tại: The 30th International symposium on halogenated POPs.


Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1282
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014