Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Lê Gia Hy Dang Tuyet Phuong, Hoang Yen, Hoang Van Duc, Phan Thi Hong Thao, Vu Hanh Nguyen, Pham Thanh Huyen, Bui Hai Linh, Tran Thi Kim Hoa, Vu Anh Tuan

Đơn vị: Phòng Công nghệ lên men

Đăng tại: Proceedings of IWNA

Tập,(số),trang: tr. 564-567

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1533
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014