Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy Se-Eun Choe, Jae-Won Byun, Hong-Bum Koh, Hee-Soo Lee, Seung-Won Kang .

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Acta Parasitologica, 2012,

Tập,(số),trang: 57(1), 7–12.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1248
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014