Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Thúy Nguyen Thi Thu, Nguyen Giang Son, Le Thi Thu Ha, Nguyen Thao Nguyen, Do Vo Anh Khoa

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: The first international conference on animal production and Environment, Can Tho University, Dec 13-14,

Tập,(số),trang: 397-403.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1419
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014