Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Sheng J, Baldeck J.D, Nguyen P.T.M., Quivey Jr. R.G and Marquis R.E .

Đơn vị: Phòng sinh hóa thực vật

Đăng tại: Can. J. Microbiol

Tập,(số),trang: 56 (7), pp. 539-47

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1229
Ngày cập nhật: Chủ nhật, 09 Tháng 11 2014