Phòng Công nghệ tế bào thực vật

 • Địa chỉ: Phòng 203 - 211, Nhà A10
 • Trưởng phòng: PGS. TS. Chu Hoàng Hà
 • Điện thoại: 04 37562790     Fax: 04 38363144    
 • E-mail: chuhoangha@ibt.ac.vn
 • Phó Trưởng phòng: TS. Phạm Bích Ngọc
  • Điện thoại: 04 37562368    Fax: 04 38363144    
  • E-mail: pbngoc@ibt.ac.vn
 • Phó trưởng phòng: TS. Trần Hồ Quang
  • Email: tranhoquang@ibt.ac.vn / quangtranho@gmail.com
  • Điện thoại:04. 37562368         Fax: 04. 38363144
anhchung

Xem tiếp...