Phòng Công nghệ tế bào động vật

  • Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Quang Huấn
  • Địa chỉ: Nhà B4
  • Điện thoại: 04 37563386     Fax: 04 38363144
  • E-mail: huanlequang@gmail.com ; huan.lequang@ibt.ac.vn

Phòng công nghệ tế bào động vật (CNTBĐV) được thành lập năm 1993 trên cơ sở trước đó là phòng Công nghệ Nội tiết, và ban đầu (1978) là tổ Nội tiết học do PGS. TS. Đỗ Khắc Hiếu làm trưởng phòng. 

Từ năm 2002 đến nay do PGS. TS. Lê Quang Huấn làm trưởng phòng. Phòng CNTBĐV hiện có 18 cán bộ: 1 PGS., 2 TS., 6 ThS., 11 CN.

Hiện nay, phòng CNTBĐV đang tiến hành các hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ tế bào và công nghệ gen nhằm tạo ra các hoạt chất có tác dụng sinh dược quý và các phương pháp đánh giá khả năng sử dụng chúng trong y học.