Tổ chức viện Công nghệ sinh học

PGS.TS. Chu Hoàng Hàchuhoangha

Viện trưởng, Giám đốc PTN Trọng điểm CN gen

Điện thoại: 04.37562790 | Fax: 04. 38363144 | Email: chuhoangha@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


PGS.TS. Đồng Văn Quyềnquyen photo

Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc PTN Trọng điểm CN Gen

Điện thoại: 04.38363222 | Fax: 04.38363144 | E-mail: dvquyen@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 115, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học

 


TS. NCVC. Phí Quyết Tiến atien

Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công nghệ lên men

Điện thoại: 04.37917973 | Fax: 04.38363144 | E-mail: tienpq@ibt.ac.vn / qtien.phi@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 116, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học


Ban thường trực Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2015 - 2017

 • GS. TS. Trương Nam Hải - Chủ tịch hội đồng
 • PGS.TS. Đồng Văn Quyền - Phó chủ tịch hội đồng
 • TS. Nguyễn Trung Nam - Thư ký hội đồng

Danh sách 21 thành viên

 1. GS. TS. Lê Trần Bình
 2. GS. TS. Phan Văn Chi
 3. GS. TS. Trương Nam Hải
 4. PGS. TS. Chu Hoàng Hà
 5. GS. TS. Lê Thanh Hòa
 6. PGS. TS. Đặng Diễm Hồng
 7. PGS. TS. Lê Quang Huấn
 8. PGS. TS. Đinh Duy Kháng
 9. PGS. TS. Trần Đình Mấn
 10. PGS. TS. Nguyễn Đức Thành
 11. PGS. TS. Nguyễn Văn Thiết
 12. PGS. TS. Lê Văn Sơn
 13. PGS.TS. Đồng Văn Quyền
 14. TS. Đỗ Thị Thảo
 15. TS. Phí Quyết Tiến
 16. TS. Đỗ Văn Thu
 17. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
 18. TS. Nguyễn Trung Nam
 19. TS. Đỗ Thị Tuyên
 20. TS. Trần Thị Thanh Huyền
 21. TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa