Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng
  • Địa chỉ: Phòng 311, nhà A10
  • Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Văn Sơn
  • Điện thoại: 04. 37918003      Fax: 04. 38363144   
  • E-mail: levanson@ibt.ac.vn
  • Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trung Nam
  • Điện thoại: 04. 32121095      Fax: 04. 38363144    
  • E-mail: nam@ibt.ac.vn

Xem tiếp...