PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết

Chức vụ:  Nghiên cứu viên cao cấp
Điện thoại: 024 3836 0853       Fax: 024 3836 3144
E-mail:

Tiến sĩ, NCVC, về viện  công tác từ  năm  1984.
Chủ trì đề tài cơ bản cấp nhà nước, cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tham gia thực hiện các đề tài trong chương trình cấp nhà nước, đề tài cấp trung tâm và cơ sở
Tham gia hướng dẫn học viên cao học và  sinh viên làm luận văn và khoá luận tốt nghiệp và giảng chuyên đề cho học viên cao học tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh học, Viện KH&CN Việt Nam và trường Đại học sư phạm 2 Hà Nội..