PGS. TS. Nguyễn Thị Mai Phương

Họ và Tên: Nguyễn Thi Mai Phương

Học Hàm: PGS

IMG 0934

Học vị: Tiến sĩ, NCVCC

Chức vụ: Ttrưởng phòng

Điện thoại: 024-38360853

Email: phuongnguyen@ibt.ac.vn, phuong_nguyen_99@yahoo.com

 

Quá trình đào tạo

 • 1988:  Cử nhân, chuyên ngành Hóa sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
 • 1997:  Thạc sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Wollongong, Úc
 • 2005: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Việt Nam
 • 2008-2009: Sau tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh học, Đại học Rochester, Hoa Kỳ
 • 2013: Sau tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh học, Đại học Rochester, Hoa Kỳ
 • 2014: Sau tiến sỹ, chuyên ngành Hóa học các chất tự nhiên, Đại học Mahidol, Thái Lan
 • 2015: Sau tiến sỹ, chuyên ngành Sinh - Dược, Đại học Greifswald, Đức
 • 2015: Sau tiến sỹ, chuyên ngành Sinh - Dược, Đại học Bath, Anh Quốc

Hướng nghiên cứu chính

 • Hóa sinh học các protein/enzyme, các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học và ứng dụng.
 •  Biofilms: cấu trúc, các đặc tính gây bệnh và các liệu pháp kiểm soát bệnh liên quan đến biofilm. 

Đề tài/ dự án

 • 2000 – 2005: "Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên để xử lý các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng" - (KC04/17); Bộ Khoa học và Công nghệ; Thành viên tham gia đề tài.
 • 2005-2011: "Oxidative damage in Streptococci" National Institute for Dental and Craniofacial Research, USA; Thành viên tham gia đề tài.
 • 2006-2008: "New antimicrobial agents from the plants of Vietnam: improved protection against dental caries" - (F4087/1) Internatonal Foundation for Science (IFS), Thụy Điển; Chủ nhiệm đề tài.
 • 2006-2008: "Sàng lọc các peptid kháng khuẩn mới từ các nguồn sinh học Việt Nam"; Viện Công nghệ Sinh học; Chủ nhiệm đề tài.
 • 2006 – 2009: "Sàng lọc và nghiên cứu cơ chế tác dụng của một số chất kháng khuẩn sâu răng"; Bộ Khoa học và Công nghệ - Chương trình Khoa học cơ bản; Chủ nhiệm đề tài.
 • 2010 – 2011: "Tinh sạch, nghiên cứu cơ chế tác dụng và thăm dò khả năng sản xuất nước súc miệng phòng chống bệnh sâu răng của α-mangostin từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) "; Viện Công nghệ Sinh học; Chủ nhiệm đề tài.
 • 2012 – 2014: "New antimicrobial agents from the plants of Vietnam: improved protection against dental caries" - (F4087/2) ; Internatonal Foundation for Science (IFS); Chủ nhiệm đề tài.
 • 2012: "Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử và cám gạo" -(KC04/15); Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ nhiệm đề tài.
 • 2012-2013: "Xây dựng và hoàn thiện mô hình sàng lọc hoạt tính kháng viêm mới thông qua các thụ thể glucocorticoid và họ toll-like trên tế bào macrophage của động vật thực nghiệm"; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài.
 • 2011-2015: "Cơ chế tác dụng của các chất kháng khuẩn thực vật lên Streptococus mutans trên biofilm"; Quĩ NAFSOTED, Bộ Khoa học và Công nghê; Chủ nhiệm đề tài.
 • 2014-2016: "Development of polymeric nanoparticle encapsulated mangostin (nanomangostin): a new approach to treating biolilm diseases"; TWAS, Ý; Chủ nhiệm đề tài.

 CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC 

 • Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Mai Phương (1992) Tách, tinh chế và nghiên cứu một số tính chất của Lectin trong nụ hoa hoè (Sophora japonica L.). Tạp chí Sinh học 14(2): 32-38.
 • Nguyễn Thị Kỳ, Lê lan Oanh, Nguyễn Mai Phương, Lê Thị Liên, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Thanh (1993) Kết quả bước đầu dùng chế phẩm có nguồn gốc thảo mộc để phòng chống sâu hại hoa mầu. Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật (1990-1992): 271-275.
 • Le LO, Le TL, Nguyen PTM, Dang Van Luyen, Trương Dinh Tam (1994) Effects of chitosan on the growth and yield of some agricultural plants. Conference on Biotechnology and Biochemistry for Production and Life. Hanoi. No 1.62: 88.
 • Nguyen HT, Nguyen PTM, Hoa TH, Nguyen XT, Le LO (1994) Study on Rhicanthus nasuta Kurl for argicultural application Conference on Biotechnology and Biochemistry for Production and Life. Hanoi. No 1.62 : 98
 • Lê Thị Lan Oanh, Nguyễn Hoàng Tỉnh, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Xuân Thụ, Hoa Thị Hằng, Trần Thị Thơm (1995) nghiên cứu sử dụng cây bìm bìm biếc (Ipomoea hederacea JACQ) làm thuốc trừ sâu. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1995: 420-427.
 • Nguyễn Hoàng Tỉnh, Lê Lan Oanh, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Xuân Thụ (1998) Nghiên cứu sử dụng cây kiến cò (Rhicanthus nasuutus (L) Kurl) làm thuốc trừ sâu MT1. Tạp chí Sinh học 20(3): 43-47.
 • Nguyen PTM, Mikheenko I, Delhaize E, Lilley R , Zhang R(1998) Screening Arabidopsis for mutants in response to arsenic stress. The 14th Australasian Biotechnology Conference. Adelaide, australia
 • Nguyen PTM, Mikheenko I, Xu ZQ, Delhaize E, Lilley R.McC, Zhang R (1998) Isolation of arsenic-accumulator mutants of Arabidopsis thaliana. Annual Symposium of Biochemistry and Molecular Biology. Adelaide, australia.
 • Abranches J, Nguyen PTM and Marquis RE (2001) Augmentation of peroxide damage to biofilms of Streptococus mutans by transition-Metal cations and chelators. 101st American Society for Microbiology (ASM). Florida, USA. Q10.
 • Nguyen PTM and Marquis RE (2001) Enhancement of oxidative stress in Oral Streptococci by 8-hydroxyquinoline. J. Dent. Res. 80:1352.
 • *Nguyen PTM, Abranches J, Phan TN and Marquis RE (2002) Repressed respiration of oral Streptoccoci grown in biofilms. Curr. Microbiol. 44: 262-266.
 • *Phan TN, Nguyen PTM, Abranches J, Marquis RE (2002) Fluoride and organic weak acids as respiration inhibitors for oral Streptococci in acidified environments. Oral Microl. Immunol. 17: 117-121. ISSN: 0902-0055
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Ross McC Lilley, Ren Zhang (2002) Bước đầu nghiên cứu đặc trưng phân tử của các đột biến Arabidopsis thaliana có khả năng tích luỹ arsenic. Tạp chí Khoa học Công nghệ Sinh học ứng dụng. 4: 39-45.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Ross McC Lilley, Ren Zhang (2003) Sàng lọc các đột biến Arabidopsis thaliana mang đoạn T-AND có khả năng chống chịu arsenic. Tạp chí Sinh học 25(2): 13-18.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Đỗ Ngọc Liên, Robert E. Marquis (2003) Tăng cường tổn thương oxi hoá lên vi khuẩn Streptococcus mutans trên mảng bám răng bằng 8-hydroxyquinoline. Tạp chí Di truyền học & Ứng dụng. Số 2: 18-23.
 • Phan Tuấn nghĩa, Nguyễn Thị Mai Phương, Robert E. Marquis (2003) Cơ chế tác dụng của peroxit hydro lên vi khuẩn sâu răng Streptoccus mutans. Tạp chí Sinh học. Tập 25, số 2a:104-110.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Tuấn Nghĩa, Robert E. Marquis (2003) ảnh hưởng của 8-hydroxyquinoline lên các quá trình sinh lý, sinh hoá của vi khuẩn Streptococcus mutans trên mảng bám răng. Tạp chí Dược học. Số 10: 10-14.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dao (2003) ảnh hưởng của polyphenol lá chè xanh (Camellia sinensis L.) lên vi khuẩn sâu răng Streptococcus mutans trên mảng bám răng. Tạp chí Dược liệu. Số 4: 110-114.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Đặng Minh Phương (2003) Tác dụng của dịch chiết vỏ quả măng cụt(Garcinia mangostana L.) lên vi khuẩn sâu răng Streptococcus mutans. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Sự sống lần thứ 2, Huế 7/2003.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Vũ Thị Minh Đức (2003) Điều tra thành phần loài vi khuẩn đường miệng trên mảng bám răng của người Việt nam. Tạp chí Y học Việt nam Số 8: 11-17.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Đỗ Ngọc Liên, Robert E. Marquis (2004). Tác dụng tăng cường gây chết vi khuẩn Streptococcus mutans UA159 ở dạng huyền dịch và biofilm của 8-hydroxyquinoline kết hợp với các ion kim loại có khả năng chuyển đổi. Tạp chí Sinh học. Số 2: 31-36.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Tuấn Nghĩa, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Ngọc Dao (2004) Thành phần polyphenol vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L) và tác dụng ức chế sự sinh axit của vi khuẩn sâu răng Streptococcus mutans GS-5. Tạp chí Dược học. Số 44:18-21
 • Nguyễn Đình Thịnh, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Mai Phương và Đỗ Ngọc Tú, (2004) Tinh sạch và nghiên cứu một số tính chất của superoxide dismutase của Streptococcus mutans, Hội nghị Khoa học Sự sống lần thứ 3, Định hướng Y-Dược học. Hà nội, 28/10/2004, tr. 329-333.
 • Nguyen P.T.M., Tyler M.A., and Marquis R.E., (2004) Inhibition of respiration of oral bacteria by zinc and effects on antioxidant enzymes, 104st American Society for Microbiology (ASM) conference held in New Orleans, Louisiana, USA, 22-27, May, 2004.
 • *Nguyen P.T.M., Baldzac J.D., Olslo J., Marquis R.E., (2005) Antimicrobial actions of benzimidazoles against oral bacteria,. Oral Microl. Immunol., 20:1-8.
 • *Sheng J., Nguyen P.T.M., Marquis R.E., (2005) Multi-target antimicrobial actions of zinc against oral anaerobes. Arch. Oral. Biol., 50:747-757.
 • Baldzac J.D., Nguyen P.T.M., Olslo J., Marquis R.E., (2005) Antimicrobial actions of benzimidazoles against oral bacteria, International Association for Dental Research (IADR) conference to be held in Baltimore, USA, March, 2005.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Ross McC Lilley, Ren Zhang (2005) ảnh hưởng của arsenic lên các đột biến xử lý EMS của Arabidopsis thaliana. Tạp chí Sinh học. 2: 72-76
 • *Koo H. , Sheng J., Nguyen P.T.M., Marquis R.E. (2006) Cooperative inhibition by fluoride and zinc of glucosyltransferase production and polysaccharide synthesis by mutans streptococci in suspension cultures and biofilms. FEMS Microbiol. Lett. 254(1):134-140.
 • *Sheng J., Nguyen P.T.M., Baldeck J.D., Olsson J. and Marquis R.E., (2006) Antimicrobial actions of benzimidazoles against oral anaerobes Fusobacterium nucleatum and Prevotella intermedia. Arch. Oral. Biol., 51(11):1015-1023.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Tuấn Nghĩa, (2006) Tác động của kẽm lên các enzyme của vi khuẩn xoang miệng. Tạp chí Sinh học. 28(2): 86-90
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Marquis R.E. (2006) b-mercaptoethanol ngăn chặn khả năng ức chế của các benzimidazoles đối với hoạt tính một số enzyme đường phân của Streptococcus mutans. Tạp chí Sinh học. 28(3): 66-70
 • Nguyen P.T.M., Phan T.N., Marquis R.E., (2006) Zinc Effects on Oxidative Physiology of Oral Bacteria. Adv. Natural. Sci.7(1&2): 131-138.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Marquis R.E. (2007) Ảnh hưởng của lansoprazole lên quá trình hô hấp và một số enzym chống tổn thương oxi hoá của vi khuẩn xoang miệng. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ. Số 1(45): 95-100.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Bùi Tuyết Anh (2007) Điều tra tác dụng kháng vi khuẩn sâu răng Streptococcus mutans của một số thực vật Việt nam. Tạp chí Dược liệu 1(12): 19-23.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Trịnh Anh Trúc (2007) Xây dựng phương pháp sàng lọc nhanh các chất kháng khuẩn từ thực vật có tác dụng lên màng tế bào. Tạp chí Sinh học 29(3): 72-77.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Tuấn Nghĩa, Marquis R.E. (2007) Một số đặc trưng sinh lý và sinh hoá của chủng vi khuẩn Streptococcus sobrinus 6715. Tạp chí Khoa học 23: 181-187.
 • Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Thị Mai Phương (2008) Bước đầu nghiên cứu đáp ứng với stress oxi hóa ở vi khuẩn Streptococcus mutans. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 6(2): 197-202.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thịnh (2008) Nghiên cứu sinh lý tổn thương oxi hoá ở vi khuẩn streptococcus mutans trong điều kiện oxi hóa bất lợi của chất kháng khuẩn 8-hydroxyquinoline. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 6(4):483-488
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Đỗ Ngọc Liên (2008) Cấu trúc hóa học và cơ chế kháng vi khuẩn sâu răng Streptococcus mutans của chất GC13 từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.). Tuyển tập bà̀i báo Hội nghi khoa họ̣c toàn quốc lần thứ 4 về Hóa sinh và Sinh học phân tử phục vụ nông nghiệp, y học, sinh học và công nghiệp thực phẩm. Hà Nội 16-17/10/2008. Tr.
 • Nguyễn Thị Thịnh, Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mai Phương (2008) Bước đầu nghiên cứu đáp ứng với stress oxi hóa do menadione ở vi khuẩn Streptococcus mutans GS-5. Tuyển tập bà̀i báo Hội nghị khoa họ̣c toàn quốc lần thứ 4 về Hóa sinh và Sinh học phân tử phục vụ nông nghiệp, y học, sinh học và công nghiệp thực phẩm, Hà Nội, Việt Nam. Tr.131-133.
 • Nguyen Thi Mai Phuong (2009) Methods to enhance damage to oral streptococci in suspension and biofilms by use of reduced transition-metal cations and chelators. Adv. Nat. Sci.10 (3): 111-116.
 • *Sheng J, Baldeck J.D, Nguyen P.T.M., Quivey Jr. R.G and Marquis R.E. (2010) Alkaline production associated with malolactic fermentation by oral streptococci and protection against acid, oxidative and starvation damage. Can. J. Microbiol 56(7):539-47. ISSN: 1480-3275
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Diệu Linh, Phan Tuấn Nghĩa (2010) Thu nhận và tìm hiểu tác dụng sinh học của chế phẩm chứa xanthone từ vỏ quả măng cụt (Garcinia magostana l.). J. Biotech. 3A (8): 717-725.
 • Tran Thi Thanh, Nguyen Thi Mai Phuong and Phan Tuan Nghia (2010) Additional characterization of acid adaptation in Streptococcus mutans. J. Nat. Sci. 26(4):.647-65.
 • Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phùng Văn Trung, Quyền Đình Thi, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Ngọc Dao (2010) Nghiên cứu quy trình tách chiết và hoạt tính kháng khuẩn của a-mangostin từ vỏ quả măng cụt Garcinia mangostana. Tuyển tập hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2010). tr. 136-143.
 • *Nguyen P.T.M and Marquis R.E.,(2011) Antimicrobial actions of alpha-mangostin against oral Streptococci, Can. J. Microbiol., 57(3):217-25.
 • Nguyễn Thị Mai Phương và Marquis R.E (2011) Lên men malolactic của Streptococcus mutans và vai trò bảo vệ vi khuẩn khỏi tổn thương oxi hoá. Tạp chí Sinh học. 33(4): 92-96.
 • Nguyễn Thị Mai Phương và Marquis R.E (2011) Hoạt tính kháng vi khuẩn Streptococcus xoang miệng của a-mangostin tinh sạch từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L). Tạp chí Dược liệu. 16(5): 298-303.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Tuấn Nghĩa(2011) H2O2 ức chế hoạt tính NADH oxidase tinh sạch từ vi khuẩn đường miệng streptococcus mutans. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 9: 777-782.
 • Hoàng Phương Hà, Nguyễn Thu Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh, Nguyễn Thị Mai Phương(2012) Nghiên cứu khả năng sử dụng xylooligosaccharides (XOS) của vi khuẩn Bacillus. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 51(1): 43-50.
 • Trần Thị Nhung, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Thị Mai Phương (2013)Nghiên cứu thu nhận xylooligosaccharide (XOS) từ cám gạo bằng công nghệ enzyme. Tạp chí Sinh học. 35 (1): 67-73.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Trịnh Tất Cường, Trần Thị Nhung, Dương Thị Nụ, Đặng Ngọc Quang (2013) Xây dựng mô hình sàng lọc chất kháng viêm thông qua thụ thể toll like 4 (TLR4) trên màng tế bào macrophage chuột. Tạp chí Dược học. 53 (443): 5-10.
 • Hồ Anh Sơn, Nguyễn Lĩnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương; Phạm Thị Thu Phương (2013) Đánh giá tác dụng của che pham synbiotic trên mô hình tiêu chảy thực nghiem. Tạp chí Y-Dược học quân sự. 5: 62-69.
 • Thi Mai Phuong Nguyen, Thu Phuong Pham, Anh Son Ho, Hoa Anh Nguyen, Tran Thi Nhung (2013) Assessment of the new synbiotics P&P in mice: acute toxicity, physiology and anti-diarrheal activity. International conference on Probiotics and their applications held in Hanoi, Vietnam from May 31st to June 1, 2013.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Hoàng Phương Hà, Phạm Thị Trà, Trần Thị Nhung (2013) Ảnh hưởng của một số axit yếu và chất kháng khuẩn tự nhiên lên quá trình lên men malolactic của streptococcus mutans ở dạng huyền dịch và biofilm. Tạp chí Sinh học. 35 (3): 376-382
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Võ Hoài Bắc, Phạm Thị Lương Hằng, Hoàng Phương Hà, Trần Thị Nhung (2013)Alpha-mangostin ức chế sự hình thành biofilm của vi khuẩn gây sâu răng streptococcus mutans UA159. Tạp chí Sinh học. 35(3se): 100-105.
 • Hồ Anh Sơn, Nguyễn Lĩnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Đào Chí Dũng (2014) Xác định và đánh giá sự tăng sinh vi khuẩn Bacillus subtilis HU58 qua đường tiêu hóa. Tạp chí Y Dược học quân sự. 39(3): 30-38.
 • Nguyen Thi Mai Phuong, Trinh Tat Cuong, Dang Ngoc Quang (2014) Anti-inflammatory activity of methyl ferulate isolated from Stemona tuberosa Lour. Asian Pac J Trop Med.7S1:S327-31. doi: 10.1016/S1995-7645(14)60254-6.
 • Phuong Thi Mai Nguyen, Megan L. Falsetta, Geelsu Hwang, Mireya Gonzalez, and Hyun Koo (2014) a-Mangostin disrupts the development of Streptococcus mutans biofilms and facilitates its mechanical removal. Plos One 9(10):e111312 doi: 10.1371/journal.pone.0111312.
 • Ngo Van Quang, Nguyen Xuan Nhiem, Dan Thi Thuy Hang, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Duong Thi Dung, Nguyen Thi Cuc, Chau Van Minh, Nguyen Thi Mai Phuong, Phan Van Kiem (2015) Biscembranoids from Vietnamese marine sponge Petrosia nigricans. Vietnam J Chem. 53(2e): 98-102.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Công Thành, Quách Thị Liên, Nguyễn Vũ Anh, Bạch Như Quỳnh, Phạm Văn Liệu (2015) Dịch chiết lá sim (Rhodomyrtus tomentosa (Aliton) Hassk) ức chế sự sinh acid và sự hình thành biofilm của vi khuẩn Streptcocccus mutans. Tạp chí Y học Việt Nam.
 • *Phuong Thi Mai Nguyen, Bac Hoai Vo, Nhung Thi Tran, Quyen Dong Van (2015) Anti-biofilm activity of α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Z Naturforsch. 70(11-12)c:313–318 doi: 10.1515/znc-2015-0187.
 • Nguyễn Thị Mai Phương, Võ Hoài Bắc, Trần Thị Nhung, Đỗ Hoàng Hiệp (2015) Nghiên cứu thu nhận protein từ cám gạo. Tạp chí Sinh học (Đang in).